Start Bizkaiera hiztegia online dating

Bizkaiera hiztegia online dating

Users can register to contribute either by providing written or audio-recorded sentences, new translations, comments, or correcting mistakes in spelling, grammar, etc.

: Benedetto Lanza, Teresa Catelani, and Stefania Lotti.

Kaba görünüm olarak çoğu Gekkonidae familyasından yumuşak derili kertenkeleleri (gekoları) andırır ve İspanya ile İtalya'da halk arasında geko ve semender için kullanılan adlar sıklıkla birbirine karıştırılır.

Çoğu lokal dilde «su kertenkelesi» ya da «su gekosu» olarak bilinirler.

Amphibia Gymnophiona and Caudata donated by Benedetto Lanza to the Museo di Soria Naturale, University of Florence.