Start Mahilig sa sex com chat

Mahilig sa sex com chat

Tinawag ang mga ito bilang “personal publishing tools” dahil hindi na nangangailangan ng ispesyal na mga kaalaman para makagawa ng mga web logs.

Nitong taon na ito umusbong ang Blogger ( at Live Journal ( mga website na tumutlong sa isang ordinaryong tao na gumawa ng kanilang sariling website para sa kung saan man ang gusto nilang i-blog.

Ngunit ngayon, sila’y nagpapalitan ng diwa at mga kaisipan via e-mail.

Pero alam natin na hindi matiyaga ang mga kabataan.

At doon nagsimula ang pagkauso ng buong sambayanan sa Friendster.

Dahil dito, naiba ang marketing strategy ng mga Amerikanong nagmamay-ari ng Friendster.

Marami diyan ang tumutuloy sa seryosong relasyon at nagpapakasal dahil sa pagkakakilanlan sa isang chatroom.

Hindi lamang ito isang kwento na nangyayari sa “You’ve Got Mail,” na nasabi sa isang pag-aaral na pinamagatan Cyberlove (De Luna, 2001). M), na halos lahat na siguro ng kabataan ay napalitan na ang pangalan nila ng kani-kanilang Yahoo! Marami diyan ang nagsasagawa ng block meeting na lang sa Y!

Kung gusto nila ng makakausap, gusto nila na doon at doon rin. Ang Internet Relay Chat (IRC) ay isang sistema kung saan ang mga manggagamit (user) ay makakapagkausap sa katakot-takot na iba pang manggagamit na naka-Online sa panahong din iyon.